Polityka Prywatności.

Ta polityka prywatności dotyczy użytkowników tej strony internetowej zarządzanej przez Szymona Marszałka (działającego pod nazwą ROIzone) ("ROIzone Polska,” “my,” “nas," lub "nasz“), describes how and why we might collect, store, use, and/or share (“przetwarzać") Twoje dane podczas korzystania z niektórych naszych usług ("Usługi"), takich jak:

 • Przeglądanie naszej strony internetowej pod adresem https://www.roi-zone.comlub jakiejkolwiek innej strony, która posiada odnośnik do tej polityki prywatności
 • Nawiązywanie z nami interakcji w jakikolwiek inny sposób, włączając w to promocję, marketing czy wydarzenia
 
Masz pytania? Zapoznanie się z niniejszym komunikatem o ochronie prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i wybory związane z prywatnością. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi politykami i praktykami, prosimy o niekorzystanie z naszych usług. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem contact@roi-zone.com.
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Jakie dane osobowe przetwarzamy? Podczas przeglądania oraz korzystania z naszej strony internetowej możemy przetwarzać Twoje dane w zależności od sposobu, w jaki korzystasz z witryny oraz z jakich usług korzystasz. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
 
Czy przetwarzamy jakieś wrażliwe dane? Nie przetwarzamy żadnych wrażliwych danych osobowych.
 
Czy zbieramy Twoje dane od innych dostawców? Nie zbieramy Twoich danych osobowych od innych dostawców.
 
W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane? Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia, poprawy i administrowania naszych usług, komunikowania się z Tobą, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu przestrzegania prawa. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach za Twoją zgodą. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ważny prawny powód do tego. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
 
W jakich sytuacjach i z którymi podmiotami dzielimy się danymi osobowymi? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym podmiotom trzecim. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
 
Jak przechowujemy Twoje informacje? Posiadamy procesy i procedury organizacyjne oraz techniczne, które służą ochronie Twoich danych osobowych. Jednakże, żadna transmisja elektroniczna ani technologia przechowywania informacji nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. W związku z tym nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieuprawnione podmioty trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i nielegalnie pozyskać, kraść lub modyfikować Twoich danych. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
 
Jakie prawa Ci przysługują? W zależności od Twojej lokalizacji, obowiązujące prawo dotyczące prywatności może gwarantować Ci określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
 
Jak możesz egzekwować swoje prawa? Najprostszym sposobem na egzekwowanie Twoich praw jest wypełnienie naszego formularza kontaktowego, który możesz znaleźć tutaj, lub kontaktując się z nami w jakikolwiek inny sposób. Będziemy rozpatrywać i podejmować działania w odpowiedzi na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co ROIzone robi z danymi, które zbiera? Kliknij tutaj aby przeczytać całą notkę o prywatności.
 
 

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam przekazujesz
 
W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które sam nam przekazujesz
 
Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, bierzesz udział w aktywnościach na naszej stronie internetowej lub też w inny sposób się z nami kontaktujesz.
 
 
Dane osobowe przekazane przez Ciebie. Zebrane przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twojej interakcji z nami i naszymi usługami, wyborów, jakie dokonujesz na naszej stronie oraz produktów i funkcji, których używasz. Zebrane przez nas dane osobowe mogą obejmować:
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 
Wrażliwe dane. Nie przetwarzamy żadnych wrażliwych danych osobowych.
 
 
Wszystkie dane osobowe, które nam udostępniasz muszą być zgodne z prawdą i kompletne, a o każdej ich zmianie musisz nas poinformować.
 
 
Informacje zbierane automatycznie
 
W skrócie: Niektóre informacje, takie jak Twój adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia, są zbierane automatycznie podczas wizyty na naszej stronie internetowej.
 
Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub nawigujesz po naszej stronie internetowej. Informacje te nie ujawniają Twojej tożsamości (takiej jak Twoje imię lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak Twój adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, adresy URL odwołujące się do naszych usług, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych usług, oraz inne informacje techniczne. Te informacje są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i prawidłowego działania naszych usług, a także do naszych wewnętrznych analiz i raportowania.
 
 
Jak wiele innych firm zbieramy informacje także za pośrednictwem cookies i podobnych technologii.
 
 
Dane które zbieramy zawierają:
 • Logi i dane użytkowania. Automatycznie zbieramy pewne informacje związane z logami i korzystaniem z usług, takie jak informacje diagnostyczne, informacje o wykorzystaniu oraz dane dotyczące działania naszych serwerów, które zapisujemy w plikach logów. W zależności od sposobu, w jaki nawiązujesz z nami interakcję, dane te mogą obejmować adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki, ustawienia oraz informacje o Twojej aktywności w ramach usług. (takie jak daty i godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, przeprowadzane wyszukiwania i inne działania, takie jak wykorzystywane funkcje, jak również informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasem nazywane „zrzutami awarii”) i ustawienia sprzętu)).
 • Dane o urządzeniu. Pozyskujemy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, które używasz do dostępu do Usług. W zależności od używanego urządzenia, dane te mogą obejmować informacje takie jak Twój adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator sieci komórkowej, system operacyjny oraz informacje o konfiguracji systemu.
 • Dane lokalizacyjne. Pozyskujemy dane dotyczące lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub niedokładne. Zakres zebranych informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, którego używasz do dostępu do Usług. Na przykład, możemy korzystać z technologii GPS i innych, aby pozyskać dane geolokalizacyjne, które informują nas o Twojej bieżącej lokalizacji (opartej na adresie IP). Możesz zrezygnować z udostępniania nam tych informacji, odmawiając dostępu do nich lub wyłączając ustawienia lokalizacji na swoim urządzeniu. Jednakże, jeśli zdecydujesz się na rezygnację, może to skutkować niemożliwością korzystania z pewnych aspektów Usług.
 
 
2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
 
W skrócie: Przetwarzamy Twoje informacje w celu zapewnienia, udoskonalenia i administrowania naszymi Usługami, komunikacji z Tobą, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, a także w celu spełnienia wymogów prawnych. Możemy również przetwarzać Twoje informacje w innych celach za Twoją zgodą.
 

Przetwarzamy Twoje dane personalne w różnych celach w zależności od sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, włączając w to:

 • Prośby o opinię. Możemy przetwarzać Twoje informacje, gdy jest to konieczne do żądania opinii oraz kontaktowania się z Tobą w sprawie korzystania z naszych Usług.
 • Marketing i promocję. Możemy przetwarzać dane osobowe, które przesyłasz nam w celach marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami dotyczącymi marketingu. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji "TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRYWATNOŚCI" poniżej.
 • Wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Możemy przetwarzać Twoje informacje w celu opracowania i wyświetlenia spersonalizowanych treści i reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, lokalizacji i innych czynników.
 • Pomiary efektywności kampanii reklamowych. Możemy przetwarzać Twoje informacje, aby lepiej zrozumieć, jak tworzyć kampanie marketingowe i promocyjne, które są najbardziej skuteczne.
 • Ochrona indywidualnych interesów jednostki. Możemy przetwarzać Twoje informacje, gdy jest to konieczne do ochrony lub ratowania indywidualnych interesów jednostki, takich jak zapobieganie szkodom.
 
 
3. NA JAKICH PRZEPISACH POLEGAMY PODCZAS PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?
 
W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny prawny powód (tj. podstawę prawną) do tego na mocy obowiązującego prawa, na przykład za Twoją zgodą, w celu przestrzegania przepisów, dostarczenia Ci usług w celu zawarcia lub wykonania naszych zobowiązań umownych, ochrony Twoich praw lub realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 
Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, ta sekcja dotyczy Ciebie.
 
Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) i brytyjskie RODO wymagają od nas wyjaśnienia prawidłowych podstaw prawnych, na których opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy polegać na następujących podstawach prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje informacje, jeśli udzieliłeś nam zgody (tj. wyrazu zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
 • Uzasadniony interes. Możemy przetwarzać Twoje informacje, gdy uważamy, że jest to uzasadnione dla osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a te interesy nie przeważają nad Twoimi interesami, prawami podstawowymi i wolnościami. Na przykład, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu osiągnięcia niektórych z opisanych celów, takich jak:
 
 • Wysyłanie użytkownikom informacji na temat specjalnych ofert i zniżek dotyczących naszych produktów i usług
 • Opracowywanie i wyświetlanie spersonalizowanej i odpowiedniej treści reklamowej dla naszych użytkowników
 • Wspieranie naszych działań marketingowych
 • Analizowanie, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszych produktów i usług, abyśmy mogli poprawić ich doświadczenia
 
 • Obowiązki prawne. Przetwarzamy Twoje informacje, jeśli uważamy, że jest to konieczne do spełnienia naszych obowiązków prawnych, takich jak współpraca z organami ścigania lub agencjami regulacyjnymi, egzekwowanie lub obrona naszych praw prawnych lub ujawnienie Twoich informacji jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym uczestniczymy.
 • Bezpieczeństwo. Przetwarzamy Twoje informacje, gdy uważamy to za niezbędne w celu ochrony Twojego życia lub życia innej osoby, w sytuacjach, gdzie istnieją potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa któregokolwiek z nas.
 
 
Jeśli mieszkasz na terenie Kanady ta sekcja dotyczy Ciebie.
 
Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, gdy Twoja zgoda może być wywnioskowana (tj. domniemana zgoda). Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
 
W niektórych wyjątkowych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać Twoje dane bez Twojej zgody, w tym na przykład:
 • Jeśli zebranie danych jest wyraźnie w interesie jednostki i nie można uzyskać zgody w odpowiednim czasie.
 • Do celów dochodzeniowych oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom.
 • Do celów transakcji biznesowych, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.
 • Jeśli dane są zawarte w oświadczeniu świadka i ich zbieranie jest konieczne do oceny, przetwarzania lub rozpatrzenia roszczenia ubezpieczeniowego.
 • Do identyfikacji osób rannych, chorych lub zmarłych oraz do komunikacji z najbliższymi krewnymi.
 • Jeśli mamy uzasadnione podstawy by założyć, że jednostka była, jest lub może być ofiarą nadużycia finansowego.
 • Jeśli można oczekiwać, że zebranie i wykorzystanie danych zgodnie z zgodą spowoduje utrudnienia w dostępności lub dokładności tych informacji, a zebranie tych danych jest uzasadnione w celu związanym z dochodzeniem w sprawie naruszenia umowy lub przeciwdziałaniem naruszeniu prawa Kanady lub prowincji.
 • Jeśli ujawnienie danych jest wymagane w celu przestrzegania wezwania sądowego, nakazu sądowego, nakazu sądu lub zasad sądowych dotyczących udostępniania dokumentów.
 • Jeśli dane zostały wytworzone przez osobę w związku z wykonywaniem jej pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem jej zawodu, a zebranie danych jest zgodne z celami, dla których informacje zostały wytworzone.
 • Jeśli zebranie danych służy wyłącznie celom dziennikarskim, artystycznym lub literackim.
 • Jeśli informacje są powszechnie dostępne i zostały określone przez przepisy.
 
 
4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 
W skrócie: Możemy udostępniać dane konkretnym podmiotom w sytuacjach opisanych w tej sekcji.
 
 
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:
 • Transakcje biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje informacje w związku z jakimkolwiek połączeniem, sprzedażą aktywów firmy, finansowaniem lub przejęciem całego lub części naszego biznesu przez inną firmę, lub w trakcie negocjacji dotyczących takiej transakcji.
 
 
5. CZY UŻYWAMY COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII?
 
W skrócie: Możemy używać cookies i innych podobnych technologii do zbierania i przechowywania Twoich danych.
 
Możemy stosować pliki cookie i podobne technologie śledzenia (takie jak sygnalizatory sieciowe i piksele), aby uzyskiwać dostęp do informacji lub przechowywać je. Szczegółowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy takie technologie oraz jak można odmówić stosowania określonych plików cookie, zostały przedstawione w naszym Komunikacie na temat plików cookie..
 
6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 
W skrócie: Przechowujemy Twoje informacje przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że wymaga tego prawo.
 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają lub pozwalają na dłuższy okres przechowywania (takie jak wymogi podatkowe, rachunkowe lub inne wymogi prawne).
 
Jeśli nie ma dla nas dalszej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub anonimizujemy takie informacje lub, jeśli to niemożliwe (na przykład, gdy Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania do czasu możliwości ich usunięcia.
 
7. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE?
 
W skrócie: Dążymy do ochrony Twoich danych osobowych za pomocą systemu organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
 
Wdrożyliśmy odpowiednie i rozsądne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas jakichkolwiek danych osobowych. Niemniej jednak, mimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu zabezpieczenia Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez internet lub technologia przechowywania informacji nie może być gwarantowana w 100% jako bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inni nieuprawnieni trzeci nie będą w stanie obejść naszego zabezpieczenia i nieprawidłowo zbierać, uzyskiwać dostęp, kradnąć lub modyfikować Twoje informacje. Choć będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, to transmisja danych osobowych do i z naszych usług odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Powinieneś korzystać z usług jedynie w bezpiecznym środowisku.
 
8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE O NIEPEŁNOLETNICH?
 
W skrócie: Nie gromadzimy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie prowadzimy działań marketingowych w ich kierunku.
 
Nie prosimy świadomie o dane ani nie prowadzimy działań marketingowych skierowanych do dzieci poniżej 18 roku życia. Korzystając z usług, deklarujesz, że masz co najmniej 18 lat lub jesteś rodzicem lub opiekunem takiego małoletniego i wyrażasz zgodę na korzystanie z usług przez takiego zależnego małoletniego. Jeśli dowiemy się, że zebrane zostały dane osobowe użytkowników poniżej 18 roku życia, dezaktywujemy konto i podejmiemy rozsądne kroki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeśli zauważysz, że zebraliśmy jakieś dane od dzieci poniżej 18 lat, skontaktuj się z nami pod adresem... (następuje podanie danych kontaktowych). kontakt@roi-zone.com.
 
9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRYWATNOŚCI?
 
W skrócie: In some regions, such as the European Economic Area (EEA), United Kingdom (UK), and Canada, you have rights that allow you greater access to and control over your personal information. You may review, change, or terminate your account at any time.
 
W niektórych regionach (takich jak EEA, UK i Kanada) przysługują Ci określone prawa na mocy odpowiednich przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii Twoich danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia danych; (iii) do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) jeśli jest to stosowne, do przenoszenia danych. W określonych okolicznościach możesz również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz złożyć takie żądanie, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji "JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY PRYWATNOŚCI?" poniżej.
 
Będziemy rozpatrywać i podejmować działania w odniesieniu do każdego wniosku zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 
Jeśli znajdujesz się w obszarze EEA lub UK i uważasz, że nielegalnie przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz również prawo złożyć skargę do swojego lokalnego organu nadzoru ochrony danych. Możesz znaleźć ich dane kontaktowe tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
 
Jeśli znajdujesz się w Szwajcarii, dane kontaktowe do organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
 
Wycofywanie zgody: Jeśli opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych na Twojej zgodzie, która może być wyraźna i / lub domniemana w zależności od właściwego prawa, masz prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji "JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY PRYWATNOŚCI?" poniżej.
 
Należy jednak zauważyć, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, ani też, gdy przepisy prawa na to pozwalają, na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które opiera się na innych podstawach przetwarzania, zgodnych z prawem, niż zgoda.
 
Wycofywanie zgody na komunikację marketingową i promocję: Możesz wypisać się z naszych działań marketingowych i promocyjnych w dowolnym momencie, klikając w link do wypisania zamieszczony w e-mailach, które do Ciebie wysyłamy, lub kontaktując się z nami za pomocą danych podanych w sekcji "JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY PRYWATNOŚCI?" poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty(a) z list mailingowych związanych z działaniami marketingowymi. Niemniej jednak, wciąż będziemy z Tobą komunikować się - na przykład, w celu wysłania wiadomości związanych z usługami, które są niezbędne do administracji i korzystania z Twojego konta, aby odpowiedzieć na prośby związane z usługami lub w innych celach niż marketingowe.
 
Cookies i inne podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli chcesz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwać lub odrzucać pliki cookie. Wybierając usunięcie lub odrzucenie plików cookie, może to wpłynąć na pewne funkcje naszych usług. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach użytkowników, odwiedź stronę. http://www.aboutads.info/choices/.
 
Jeśli masz jakieś pytania lub żądania związane z Twoimi prawami do ochrony prywatności możesz się z nami skontaktować pisząc na adres contact@roi-zone.com
 
10. USTAWIENIA OPCJI DO-NOT-TRACK (NIE ŚLEDŹ)
 
Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre systemy operacyjne mobilnych urządzeń oraz aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie "Nie śledź" ("DNT"), którą można aktywować, aby sygnalizować preferencje prywatności w celu uniknięcia monitorowania i gromadzenia danych dotyczących aktywności przeglądania stron internetowych. W chwili obecnej nie ustalono jednolitego standardu technologicznego umożliwiającego rozpoznawanie i wdrażanie sygnałów DNT. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarek DNT ani na jakiekolwiek inne mechanizmy automatycznie przekazujące Twoje wybory dotyczące nieśledzenia online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, który będziemy musieli w przyszłości stosować, poinformujemy Cię o tym postępowaniu w nowej wersji niniejszej polityki prywatności.
 
11. PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA
 
W skrócie: Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych.
 
Przepis Kodeksu Cywilnego Kalifornii sekcja 1798.83, znany również jako "Shine The Light", umożliwia naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, złożenie bezpłatnego rocznego żądania udostępnienia informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy w ciągu ostatniego roku kalendarzowego osobom trzecim w celach marketingowych oraz nazwisk i adresów wszystkich podmiotów trzecich, z którymi udostępniliśmy dane osobowe w poprzednim roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć takie żądanie, prosimy o przesłanie go do nas na piśmie za pomocą poniższych danych kontaktowych.
 
Jeśli masz poniżej 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w usługach, masz prawo do żądania usunięcia niechcianych danych publicznie zamieszczonych na usługach. Aby złożyć takie żądanie, skontaktuj się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych i podaj adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zapewnimy, że dane nie będą publicznie wyświetlane na usługach, ale należy pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub w pełni usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).
 
Polityka prywatności CCPA
 
Kodeks stanu Kalifornia określa "mieszkańca" jako:
 
(1) każdą osobę przebywającą w stanie Kalifornia nie będąca tam przejazdem lub krótkotrwale
(2) każdą osobę mająca miejsce zamieszkania w stanie Kalifornia, która przejściowo lub przejazdem znajduje się poza stanem Kalifornia.
 
Inne osoby nie są definiowane jako mieszkańcy.
 
Jeśli ta definicja "mieszkańca" odnosi się do Ciebie, musimy przestrzegać określonych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.
 
Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?
 
Przez ostatnie 12 miesięcy zbieraliśmy następujące kategorie danych osobowych:
 
CategoryExamplesCollected
A. Identyfikatory
Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer kontaktowy telefonu lub komórki, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego (IP), adres e-mail i nazwa konta.
 
TAK
 
B. Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie dotyczącej rekordów klientów w Kalifornii.
Imię, dane kontaktowe, edukacja, zatrudnienie, historia zatrudnienia, informacje finansowe
 
TAK
 
C. Charakterystyki chronione prawem stanu Kalifornia lub prawem federalnym
Płeć i data urodzenia
 
NIE
 
D. Informacje komercyjne
Dane transakcji, historia zakupowa, dane finansowe, informacje na temat płatności
 
NIE
 
E. Informacje biometryczne
Odciski palców i barwa głosu
 
NIE
 
F. Aktywność w internecie lub innych podobnych sieciach
Historia przeglądania i wyszukiwania, zachowanie online, informacje na temat zainteresowań i interakcji z innymi witrynami, aplikacjami, systemami i reklamami
 
TAK
 
G. Dane geolokalizacyjne
Lokalizacja urządzenia
 
NIE
 
H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne
Obrazy i dźwięki, nagrania wideo lub rozmów utworzone w związku z naszymi działaniami biznesowymi
 
NIE
 
I. Informacje zawodowe oraz dane na temat zatrudnienia
Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych usług w celach biznesowych, tytuł zawodowy, historia zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe
 
NIE
 
J. Informacje na temat edukacji
Dane o historii edukacji
 
NIE
 
K. Wnioski wyciągnięte z innych informacji osobistych
Wnioski wyciągnięte z dowolnej ze zebranych informacji osobistych wymienionych powyżej, w celu stworzenia profilu lub podsumowania dotyczącego na przykład preferencji i cech danej osoby
 
TAK
 
L. Wrażliwe dane osobowe 

NIE

 
 

Będziemy używać i przechowywać zebrane informacje osobowe w miarę potrzeby, aby świadczyć Usługi lub w celu:

 
 • Kategoria K - 1 rok
 
Możemy również zbierać inne informacje osobiste spoza tych kategorii w przypadkach, gdy wchodzisz z nami w interakcję osobiście, online, przez telefon lub pocztą w kontekście:
 • Otrzymywania pomocy od kanałów wsparcia klienta;
 • Udziału w ankietach lub konkursach;
 • Ułatwienia świadczenia usług oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytania.
 
Jak używamy Twoich danych osobowych?
 
Więcej informacji na temat naszych praktyk zbierania i udostępniania danych znajdziesz w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.
 
Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail contact@roi-zone.com, lub korzystając z danych kontaktowych zawartych na końcu tego dokumentu.
 
Jeśli korzystasz z pełnomocnika, aby skorzystać z prawa do rezygnacji, możemy odmówić żądania, jeśli pełnomocnik nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu.
 
 
Czy Twoje dane będą udostępniane podmiotom lub osobom trzecim?
 
Możemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług na podstawie pisemnej umowy między nami a każdym dostawcą usług. Każdy dostawca usług jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w celu osiągnięcia zysku, które przetwarza informacje w naszym imieniu, przestrzegając tych samych ścisłych zobowiązań ochrony prywatności, które wymaga CCPA.
 
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań naukowych dla celów rozwoju i demonstracji technologicznych. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.
 
Szymon Marszałek nie ujawnił, nie sprzedał ani nie udostępnił żadnych danych osobowych podmiotom trzecim w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy w celach biznesowych lub handlowych. Szymon Marszałek nie będzie w przyszłości sprzedawał ani udostępniał danych osobowych odwiedzających tę stronę internetową, użytkowników ani innych konsumentów.
 
 
Twoje prawa w związku z ochroną danych osobowych
 
Prawo żądania usunięcia danych
 
Możesz poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, będziemy szanować Twoją prośbę i usunąć Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (ale nie tylko) wykonywanie przez innego konsumenta prawa do wolności słowa, wymagania związane z naszymi obowiązkami wynikającymi z prawa, lub jakiekolwiek przetwarzanie, które może być wymagane do ochrony przed działaniami nielegalnymi.
 
Prawo do informacji
 
W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:
 • czy zbieramy lub używamy Twoich danych osobowych; 
 • dane osobowe jakiej kategorii zbieramy;
 • cel, w jakim zebrane dane osobowe są używane;
 • czy sprzedajemy lub udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim
 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy, udostępniliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
 • kategorie podmiotów trzecich, którym sprzedaliśmy lub udostępniliśmy dane osobowe do celów biznesowych;
 • cele biznesowe lub reklamowe dla których zbieramy, sprzedajemy lub udostępniamy dane osobowe;
 • specyficzne informacje, które zebraliśmy na Twój temat.
 
Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do udostępnienia lub usunięcia informacji konsumenta, które zostały zdezidentyfikowane w odpowiedzi na żądanie konsumenta lub ponownego zidentyfikowania danych indywidualnych w celu weryfikacji żądania konsumenta.
 
Prawo do niedyskryminowania w związku z prawami do ochrony danych osobowych
 
Twoja decyzja o skorzystaniu z prawa do ochrony prywatności nie spowoduje żadnych dyskryminujących Cię działań z naszej strony.
 
Prawo do ograniczenia użycia i ujawniania wrażliwych danych osobistych
 
 
Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobistych naszych użytkowników.
 
 
Proces weryfikacji
 
Po otrzymaniu Twojego żądania będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, czy jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas, aby poprosić Cię o udostępnienie informacji, dzięki czemu będziemy mogli dopasować je do informacji, które wcześniej nam podałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju Twojego żądania, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które już posiadamy w naszych plikach, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. telefon lub e-mail), którą wcześniej nam podałeś. Możemy również użyć innych metod weryfikacji, w zależności od okoliczności.
 
Będziemy używać informacji osobistych podanych w Twoim żądaniu tylko w celu weryfikacji Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia żądania. W miarę możliwości będziemy unikać żądania od Ciebie dodatkowych informacji w celach weryfikacji. Jednakże, jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie informacji już posiadanych przez nas, możemy poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Usuniemy te dodatkowo podane informacje jak tylko zakończymy weryfikację Twojej tożsamości.
 
Inne prawa związane z prywatnością
 
 • Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 • Możesz zażądać korekty Twoich danych osobowych w przypadku, gdy są one niepoprawne lub już nieaktualne, lub poprosić o ograniczenie przetwarzania tych informacji.
 • Możesz wyznaczyć uprawnionego agenta do złożenia wniosku w Twoim imieniu zgodnie z ustawą CCPA. Możemy odmówić wniosku przedłożonego przez uprawnionego agenta, który nie przedstawi dowodu na to, że został ważnie upoważniony do działań w Twoim imieniu zgodnie z ustawą CCPA.
 • Możesz zażądać wykluczenia w przyszłości sprzedaży lub udostępnienia Twoich danych osobowych osobom trzecim. Po otrzymaniu żądania wykluczenia, będziemy postępować zgodnie z tym żądaniem tak szybko, jak jest to możliwe, ale nie później niż piętnaście (15) dni od daty przesłania żądania.
Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z nami pod adresem e-mail contact@roi-zone.com, lub korzystając z danych kontaktowych zawartych na końcu tego dokumentu. Jeśli chcesz złożyć skargę wobec sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi prosimy o kontakt korzystając z jednego z kanałów podanych powyżej.
 
12. PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW STANU VIRGINIA
 
W skrócie: Jeśli jesteś mieszkańcem Wirginii, możesz otrzymać określone prawa dotyczące dostępu i wykorzystania Twoich danych osobowych.
 
Oświadczenie o ochronie prywatności dla stanu Virginia (CDPA)
 
Zgodnie z ustawą Virginia Consumer Data Protection Act (CDPA):
 
"Konsument" oznacza osobę fizyczną będącą mieszkańcem Wspólnoty działającą tylko w kontekście indywidualnym lub domowym. Nie obejmuje to osoby fizycznej działającej w kontekście komercyjnym lub związanym z zatrudnieniem.
 
"Dane osobowe" oznaczają informacje powiązane lub rozsądnie możliwe do powiązania z konkretną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. "Dane osobowe" nie obejmują danych anonimowych ani informacji publicznie dostępnych.
 
"Sprzedaż danych osobowych" oznacza wymianę danych osobowych na pieniądze.
 
Jeśli ta definicja "konsumenta" odnosi się do Ciebie, musimy przestrzegać określonych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.
 
Informacje, które zbieramy, używamy i ujawniamy o Tobie, będą się różnić w zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z ROIzone i naszymi usługami. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące linki:
Twoje prawa w związku z ochroną danych osobowych
 
 • Prawo do informacji czy i kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • Prawo dostępu do Twoich danych
 • Prawo do korekty nieścisłości w Twoich danych
 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • Prawo żądania kopii Twoich danych osobowych, które nam udostępniłeś
 • Prawo odmowy przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli są one używane do personalizowanych reklam, sprzedaży danych, profilowania lub innych działań, których skutki są podobne do wyżej wymienionych
 
Szymon Marszałek nie sprzedał żadnych danych osobowych osobom trzecim w celach biznesowych lub handlowych. Szymon Marszałek nie będzie w przyszłości sprzedawać danych osobowych odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.
 
Korzystanie z praw zapewnionych przez CDPA stanu Virginia
 
Więcej informacji na temat naszych praktyk zbierania i udostępniania danych znajdziesz w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.
 
Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail contact@roi-zone.com, korzystając z formularza kontaktowego, lub korzystając z danych kontaktowych zawartych na końcu tego dokumentu.
 
Jeśli korzystasz z agenta uprawnionego do reprezentowania Cię w wykonywaniu Twoich praw, możemy odmówić żądania, jeśli agent nie przedstawi dowodu na to, że został ważnie upoważniony do działania w Twoim imieniu.
 
Proces weryfikacji
 
Możemy poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji, które są potrzebne do weryfikacji Twojej tożsamości i Twojego żądania jako konsumenta. Jeśli złożysz żądanie za pośrednictwem agenta upoważnionego, możemy potrzebować zebrania dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości przed przetworzeniem żądania.
 
Po otrzymaniu Twojego żądania odpowiemy w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania żądania. Okres odpowiedzi może zostać raz przedłużony o kolejne czterdzieści pięć (45) dni, gdy jest to konieczne. Poinformujemy Cię o każdym takim przedłużeniu w ciągu pierwotnego okresu odpowiedzi wynoszącego 45 dni, wraz z uzasadnieniem przedłużenia.
 
Prawo do odwołania
 
Jeśli odmówimy podjęcia działań dotyczących Twojego żądania, poinformujemy Cię o naszej decyzji wraz z jej uzasadnieniem. Jeśli chcesz odwołać się od naszej decyzji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres contact@roi-zone.com. W ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania odwołania, poinformujemy Cię pisemnie o podjętych lub niepodjętych działaniach w odpowiedzi na odwołanie, wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn podjętych decyzji. Jeśli Twoje odwołanie zostanie odrzucone, możesz skontaktować się z Prokuratorem Generalnym, aby złożyć skargę.
 
13. CZY WPROWADZAMY POPRAWKI DO TEGO OŚWIADCZENIA?
 
W skrócie: Tak, będziemy wprowadzać poprawki do tego oświadczenia, jeśli będzie to konieczne, aby działać zgodnie z obowiązującym prawem.
 
Możemy aktualizować niniejsze zawiadomienie o prywatności od czasu do czasu. Nowa wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą "Zrewidowano", a nowa wersja będzie obowiązywała od momentu jej udostępnienia. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszego zawiadomienia o prywatności, możemy powiadomić Cię o nich umieszczając powiadomienie o takich zmianach lub wysyłając Ci powiadomienie bezpośrednio. Zachęcamy Cię do częstego przeglądania niniejszego zawiadomienia o prywatności, aby być informowanym, jak chronimy Twoje informacje.
 
14. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
 
Jeśli masz pytania lub spostrzeżenia w sprawie ochrony Twoich danych możesz napisać do nas na adres e-mail contact@roi-zone.com lub wysłać list na adres:
 
Szymon Marszałek
Modrzewiowa 32
Zagórz, 38-540
Polska
 
15. JAK MOŻESZ PODEJRZEĆ, ZAKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE, KTÓRE ZEBRALIŚMY NA TWÓJ TEMAT?
 
Na podstawie obowiązujących przepisów w Twoim kraju, możesz mieć prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które zbieramy od Ciebie, zmiany tych informacji lub ich usunięcia. Aby poprosić o przegląd, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, prosimy o wypełnienie formularza żądania, klikając tutaj